Informatie

Save our Summer 2018

Ook deze nazomer keert Save our Summer weer terug! Wil jij nog een laatste keer dat zomergevoel naar boven halen? Dan ben jij aanwezig op Save our Summer! Geniet van de zwoele en knusse sfeer op dit festival. Ga los op de lekkerste beats en rust uit in één van onze lounges, onder het genot van een hapje of een drankje. En feest daarna weer lekker door!

Summer White

Ook dit jaar hopen wij weer dat iedereen zich (probeert) te houden aan de kleding voorschriften. ”Summer White” natuurlijk. Dit ziet er toch wel heel magisch en zomers uit! En het past absoluut bij dat, knusse en gezellige sfeertje, wat wij op dit festival willen creëren.

Regels en wetten

Ook dit jaar moeten wij ons weer houden aan verschillende regels en wetten. Om jullie voor te bereiden kun je hier ook vast de regels door lezen! Zo ga jij goed voorbereid naar Save our Summer!


Onze huisregels

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Save Our Summer Dance Festival. Voor jullie en onze veiligheid!

ATTENTIE!!

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Op het Save Our Summer Dance Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht
 • Legitimatie verplicht om mee te nemen. Bij twijfel qua leeftijd kan er om uw legitimatie worden gevraagd
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder
 • Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen)zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale)fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.
 • Op het Save Our Summer Dance Festival zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie
 • Op het Save Our Summer Dance Festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie
 • Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken
 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaal verbod aangezegd van één of meerdere jaren.